Rozvody vody v domě

Rozvody vody v domě

Když se dělají rozvody v domě, musí se dostatečně dimenzovat, být správně napojeny a v neposlední řadě být ze správného materiálu.

Od hlavního domovního uzávěru se ležatým potrubím v nejnižším podlaží vede voda z vodovodní přípojky nebo vlastního zdroje ke stoupacímu potrubí a odtud odbočuje podlažní rozvodné potrubí. Připojovací potrubí pak vede vodu k jednotlivým armaturám. Materiál vnitřního vodovodu musí splňovat přísná hygienická kritéria na kvalitu pitné vody. Vodovodní potrubí musí být po celou dobu životnosti vodotěsné a plynotěsné, odolné na zkušební přetlak, vnitřní povrch musí být hladký, montáž, údržba a případná výměna musí být co nejjednodušší. Z materiálů se dnes pro vodovodní potrubí používají trubky z ocele, mědi či plastů. Nejčastěji se v moderní výstavbě pro vodovody používá polypropylen.

Při plánování vodovodu v domě nezapomínejme na venkovní kohoutky například pro zalévání zahrady apod. Na tyto venkovní rozvody se obvykle používá vysokohustotní polyetylen.

Projektant si musí dát pozor také na vhodné nadimenzování a konstrukční uspořádání rozvodů z důvodu akustické pohody. Trubky, které procházejí domem, totiž mohou být výrazným zdrojem hluku, který lze eliminovat jednak správným průtokem, jednak pružným uložením potrubí.

Pro vnitřní kanalizaci se dnes nejčastěji používají plastová potrubí z neměkčeného PVC. Kameninové, litinové, ocelové a vláknocementové potrubí se používá méně. Nejrozšířenějším materiálem plastových potrubí neukládaných do země je polypropylen HT. Polypropylenové potrubí se spojuje pomocí hrdel. Kromě jiných materiálů se pro celou vnitřní kanalizaci používá také polyetylénové potrubí spojované svařováním. Kanalizační potrubí, které se ukládá do země, se vyrábí v červenohnědé barvě s označením KG.