Ředidla

Ředidla

Co to vlastně ředidlo je a jaké potřebujete?

Ředidlo je rozpouštědlo na chemické bázi, které zlepšuje roztíratelnost nátěrových hmot, odstraňuje staré nátěry a používá se i při čištění od jiných chemických přípravků. Jde o vyloženě těkavé chemické výrobky. Dráždí sliznice, naleptávají ji, vstřebávají se pokožkou, narušují funkci některých tělesných funkcí, jako je například vázání kyslíku hemoglobinem. Proto při každém použití těchto látek je třeba pracovat v dobře větraném místě, používat ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a brýle, a při práci nejíst, nepít a nezacházet s otevřeným ohněm. S ním totiž může kvůli vysoké těkavosti dojít k výbuchu a požáru. Klasickým vodním hasicím přístrojem pak takovou látku neuhasíte. Musíte použít práškové nebo pěnové přístroje.

Otázkou tedy je, proč používat nátěrové hmoty na chemické bázi s nutností použití ředidla, když jsou zde už disperzní vodou ředitelné barvy? Jde totiž o to, že na některé použití je jednoznačně lepší přímo chemie, která dokáže vytvořit více odolný povrch než vodou ředitelné barvy. Jde hlavně o plochy vystavené silně chemickému, teplotnímu nebo abrazivnímu prostředí. Například natírat kovové sloupky plotu stýkající se s betonovými patkami vodou ředitelnými barvami je sice možné, ale barvy na bázi ředidel vykazují mnohem větší krycí schopnost a odolnost proti vlivům prostředí.

Každá barva potřebuje svoje ředidlo. Záleží na tom, na jaké bázi je vytvořena. Používat jedno ředidlo na všechny barvy nejde. Každé ředidlo je označené dohodnutým alfanumerickým kódem. Někteří výrobci pak používají i slovní popis.

 

Typy ředidel:

C 6000 – Použití na nitrocelulózové barvy
H 6000 – Použití na chlorkaučukové barvy
L 6000 – Použití na lihové barvy, čistí a odmašťuje
S 6001 – Použití na rychleschnoucí syntetické barvy, vhodné pro stříkání
S 6002 – Použití na syntetické barvy nanášené štětcem, máčením či poléváním
S 6003 – Použití na syntetické vypalovací barvy
S 6005 – Použití na syntetické barvy nanášené jakýmkoliv způsobem
S 6006 – Použití na syntetické a olejové barvy zasychající při běžných teplotách
S 6010 – Použití na syntetické reaktivní dvousložkové barvy
S 6023 – Použití na syntetické, vypalovací a tepané emaily
S 6300 – Použití na epoxidové dvousložkové barvy
S 6900 – Použití na syntetické laky
S 6904 – Použití na impregnační laky
U 6000 – Použití na polyuretanové barvy zasychající při běžných teplotách
U 6002 – Použití na polyuretanové a akryluretanové barvy
U 6051 – Použití na polyuretanové barvy (U 2061), laky (U 1051) a emaily (U 2081)
S 6900 – Použití na syntetické laky
S 6904 – Použití na impregnační laky
U 6000 – Použití na polyuretanové barvy zasychající při běžných teplotách
U 6002 – Použití na polyuretanové a akryluretanové barvy
U 6051 – Použití na polyuretanové barvy (U 2061), laky (U 1051) a emaily (U 2081)