Kamenný koberec

Kamenný koberec

Kamenný koberec zvládne položit každý domácí kutil. Vhodným podkladem je beton, dlažba, nebo zhutněné štěrkové lože.

Příprava:

Starý podklad je třeba řádně prohlédnout a zbavit volných a nesoudržných částí. Poté mechanicky očistit povrch vysátím, případně zamést a tlakem vody odstranit všechna znečištění – mechy, staré nátěry a jiné materiály, případně přebroušením odstranit místa od mastných a ropných látek a vyčistit spáry. Zvětralý, ale soudržný podklad, je lépe napenetrovat pro zpevnění povrchu běžnou penetrací na beton. Původní dilatace starého podkladu je třeba zachovat vložením dilatační lišty. Podklad musí být suchý.

Nový správně připravený podklad je většinou bez problémů. Doporučuje se betonová deska s výztuží o výšce 8-10 cm, dle velikosti rozčleněná dilatačními lištami, které zabraňují praskání betonu a následně povrchu kamenného koberce. Stejně jako u starého musí být podklad před pokládkou kamenného koberce suchý a očištěný.

 

Průběh:

Směs pryskyřice a kameniva se vlije na připravený podklad a postupně roztahuje ocelovým hladítkem rovnoměrně do výšky 1,4 cm (2 cm). Povrch je třeba důkladně utlačit a uhladit, aby vznikl souvislý povrch bez prohlubní. Plochu kamenného koberce je možné ukončit lištou, betonovým nebo kamenným obrubníkem, případně do ztracena, tj. postupně výšku materiálu snížit a dotáhnout k ostatní ploše. Ocelové nerezové hladítko je třeba průběžně otírat hadrem namočeným v acetonu, aby se materiál nelepil a povrch zůstal hladký. Po aplikaci je třeba zajistit, aby povrch zůstal suchý do 24 hodin, bez jakéhokoli mechanického zatížení.

Při pokládce materiálu na schodiště se postupuje stejným způsobem, nejdříve se obkládají boky schodiště, poté čela schodišťových stupňů a nakonec nášlapy. Na strany je lepší použít standardní lišty pro obklady. Bednění se odstraňuje nejdříve za 24 hodin od pokládky odšroubováním a jemným odklepnutím.

Při pokládce kamenného koberce platí, že je nutné dodržovat dilatace jako u betonování betonových ploch, aby nedošlo k potrhání povrchu. Při kombinaci více barev se doporučuje použít oddělovací lišty.

Všechny znečištěné nástroje použité při pokládce je nutno očistit acetonem, nebo ředidlem S6005, S6006.