Jak se zbavit plevele

Jak se zbavit plevele

Můžete se ho zbavit pomocí běžných chemických prostředků, to však bude mít nepříznivý vliv na půdu a úrodu. Při boji s plevelem přitom mohou pomoci některé přírodní zbraně, díky nimž nad plevelem zvítězíte i bez chemie.

Jak škodí plevel?

- je nositel či hostitel chorob - nejčastěji houbových (způsobují strupovitost plodů, hnilobu celých rostlin apod.) a virových (projevují se změnou barvy některých částí rostlin, listy a květy se deformují, dochází ke zpomalení růstu, semena špatně klíčí).

-  plevel vysušuje půdu - průměrně spotřebovává dvakrát víc vody než pěstované rostliny, umožňuje to větší sací schopnost jeho kořenů, hlubší kořeny a bohatěji rozvětvená kořenová soustava či šlahouny. Díky tomu intenzivněji odebírá vodu z půdy.

- zvyšuje pracnost na zahradě − likvidace či regulace výskytu plevele pěstitele obvykle dost časově i fyzicky zatěžuje, proto se je snažte co nejdřív potlačit na únosnou míru.

 

Prevence růstu plevele:

- Používejte čistá osiva bez plevelných semen, především při výsevu trávníku a zeleném hnojení.

- Zabraňte prorůstání kořenů plevele z vedlejšího pozemku podbetonováním plotu nebo zapuštěním silnější fólie do půdy.

- Zabraňte už rostoucímu pleveli, aby jeho semena dozrála a aby se vysemenil (včasným kosením, vytrháním, kultivací).

 

Jak odstranit plevel:

Pravidelná kultivace půdy - tady jsou nápomocny motyka, rýč a ruční či motorové kultivátory. Tak žádoucím způsobem ovlivníte strukturu půdy, ochráníte ji před nadbytečným vysušováním hlubších vrstev a samozřejmě zlikvidujete vyrostlý plevel.

Mulčováním - mladý, nesemenící se, ale ani ne trvalý plevel ručně vytrhejte a uložte jako zelený mulč mezi řádky pěstovaných rostlin; pomáhá udržovat půdní vlhkost, pomáhá rozmnožovat půdní bakterie i dešťovky a po zakopání zvýší množství humusotvorných složek v půdě. Takto můžete využít i pokosenou trávu nebo rostliny z jiných ploch či zeleného hnojení na jiném místě. Jako mulč můžete použít i zralý nebo polozralý bezsemenný kompost.

Dobrým mulčem je posekaná sláma, jen musíte počítat s tím, že vpravená do půdy z ní při svém rozkladu odebírá mnoho dusíku, který následně musíte půdě dodat, abyste o něj neošidili pěstované rostliny.Kolem okrasných rostlin se často mulčuje i drcenou kůrou, která vlivem deště či závlah uvolňuje i na plevel herbicidně působící látky, proto se častěji používá k mulčování dřevin, které jsou odolnější.

Chemie - zbraní se stanou herbicidy, většina přípravků je ve formě postřiku nebo pěny a proto se nanášejí pomocí zahradních postřikovačů. Díky tomu se dostanou jenom tam, kde jsou potřeba.