Jak odzimovat sekačku

Jak odzimovat sekačku

Jak správně odzimovat sekačku a připravit ji na jarní práci na zahradě? Co zkontrolovat, co doplnit a na co si dát největší pozor? 

Pokud jste zanedbali očištění sekačky před jejím uložením po sezóně, prvním krokem po jejím vyvezení je důkladné očištění. Čistota sekačky bývá často podceňována, přitom důsledky špatné péče v tomto ohledu mohou být fatální. Proto tento bod nepodceňujte.

 

Příprava:

Jedním ze základních kroků údržby sekačky je pravidelná výměna motorového oleje. Motor pro hladký a bezproblémový chod potřebuje dobře mazat. Během provozu se do oleje ovšem uvolňují kovové mikročástice, které jeho účinky postupně snižují. Proto je třeba jej vedle doplňování také pravidelně měnit za nový. Četnost výměny u pravidelně používané sekačky je určena výrobcem motoru. Minimálně však jednou za rok.

Vzduchový filtr sekačky je jednou z jejích nejexponovanějších částí. Aby měl motor vysoký výkon, potřebuje dostatečný přísun vzduchu pro kvalitní spalování. Není však možné nasávat vzduch plný prachu a nečistot, které by zanášely palivové cesty a způsobovaly zvýšené opotřebení motoru. Proto je sání sekačky chráněno vzduchovým filtrem, který prach a nečistoty zadržuje. J je třeba jej pravidelně čistit a měnit. Filtr by se měl čistit každých 30 pracovních hodin a nejlépe 1x za rok úplně vyměnit.

Zapalovací svíčka by se měla jednou za rok vyměnit. Vadná svíčka může být totiž zdrojem mnohých dalších problémů. A bez funkční svíčky motor vůbec nenastartujete.

 

Palivo:

Pokud sekačku mimo sezónu nepoužíváte, je nutné vypustit starý benzín a na jaře benzín opět doplnit. Moderní paliva totiž obsahují biologické složky, které jsou nestabilní, vážou na sebe vodu, gelovatí a ucpávají pak palivový systém. Pokud necháte v sekačce stát benzín několik měsíců, může se na jaře stát, že biologické složky reagující se vzdušnou vlhkostí úplně ucpou karburátor a bude nutné jej složitě mechanicky vyčistit. Pokud nechcete benzín vypouštět, použijte alespoň vhodná aditiva, která zabraňují degradaci paliva.

 

Nůž:

Dobře nabroušený nůž je základem kvalitního sečení – sekačka s tupým nožem trávu spíše „trhá“, než seče. Konečky trávníku jsou pak roztřepené, trávník rychle ztrácí vlhkost a zasychá. Tupý nůž je také nejčastější příčinou špatného plnění koše sekačky. Broušení nože se však musí provádět tak, aby byl nůž dobře vyvážen, jinak je zdrojem nadměrných vibrací. Ty zvyšují opotřebení sekačky, a mohou podstatně zkrátit její životnost. Broušení nože je proto vždy lepší svěřit odborníkovi.

 

Pozor:

Vždy používejte jen sekačku se všemi kryty, s originálními díly. Vlastnoručně vyrobené doplňky, zásahy do konstrukce a odstraňování částí sekačky mohou být velice nebezpečné.