Bolest hlavy

Bolest hlavy

Bolest hlavy je velmi častým příznakem migrény.

Migréna:
Nejznámější primární bolestí hlavy je migréna. Její výskyt je v Evropě asi 18% u žen a 5% u mužů. Většinou přichází v pubertě, ale vyskytuje se i v dětském věku. Je to opakující se záchvatovité onemocnění. Záchvat je předcházen varovnými příznaky jako je podrážděnost či přecitlivělost. Po příznacích může následovat tzv. aura. Podle její přítomnosti se rozlišuje migréna s aurou a migréna bez aury. Aurou se nazývá soubor doprovodných příznaků, způsobených změněnou mozkovou aktivitou, které většinou vymizí do hodiny od jejich počátku. Při vlastním migrenózním záchvatu se objevují pulsující, většinou jednostranné bolesti. Strany se při jednotlivých záchvatech mohou měnit a při maximu záchvatu se mohou rozšiřovat na celou hlavu. Trvání záchvatu je od několika hodin po několik dní. Pokud záchvat trvá déle než tři dny, označuje se tento stav jako status migrenosus.

Příčinou záchvatu je nejspíše přílišná aktivita buněk v oblasti mozkového kmene, která vyvolá chybnou aktivitu jádra pátého hlavového nervu a lokální rozšíření cév. Některé migrény mohou mít souvislost se stresem, alergiemi nebo s menstruačním cyklem.

 

Příznaky:
Z příznaků nemoci jsou nejdůležitější jednostranné chronické bolesti. Bolesti jsou velmi intenzivní a jsou doprovázeny nutkáním ke zvracení až zvracením, přecitlivělostí na hluk a světlo. Aura u migrény není totožná s aurou epileptickou. Příznaky migrénové aury jsou senzitivní (dočasná jednostranná snížená citlivost-hypestézie, jednostranné mravenčení-hemiparestézie), zrakové (jiskření, záblesky), motorické (jednostranná částečná ztráta hybnosti), poruchy řeči, okohybné poruchy. U bazilární migrény (zvláštní typ migrény, kde jsou příznaky obdobné jako při postižení mozkové tepny a. basilaris) mohou být závratě, dvojité vidění a někdy až ztráta vědomí.

 

Léčba:
Léčbu migrény dělíme na léčbu akutního záchvatu a preventivní medikaci. Při léčbě záchvatu se užívají léky z kategorie analgetika, antiemetika, nesteroidní antiflogistika. Pro léčbu migrenózního záchvatu jsou léky z kategorie triptany. Při zvládání záchvatů pomáhá stlačení spánkových tepen (šátek okolo hlavy), studený obklad, pobyt v temnu a tichu a především spánek.

Komplikací migrény je tzv. transformovaná migréna. Je způsobena dlouholetým nadužíváním analgetik. Mozek méně tlumí vedení bolesti. Dříve málo intenzivní podněty jsou vyhodnocovány jako bolestivé.