Solární panely

Solární panely

Kolik energie vyrobí solární panel? A kolik to stojí? Pojďme si spočítat, jestli se nákup vůbec vyplatí.

Pokud vezmeme solární panel 230 Wp, tak informace Wp [Watt-peak] říká že v ideálních podmínkách maximálního svitu, bude panel dávat 230 W výkonu. Pro reálné podmínky však uvažujme, že při plném slunci v poledne takový panel bude vyrábět 200 Wattů reálného výkonu. Této hodnotě můžeme říkat Wr [Watt-real].

Pokud svítí slunce, pak můžeme říci, že jeden panel vyrábí tolik energie jako spotřebují 4 halogenové žárovky. Výkonu 200 Wattů odpovídá přibližně spotřebě čtyř halogenových žárovek v autě.

V ČR jsou tedy místa, kde v úhrnu za jeden rok svítí slunce více než 1800 hodin. A jsou místa, kde svítí slunce méně než 1400 hodin. Pro naši úvahu vezmeme průměrnou dobu 1500 hodin slunečního svitu za rok. Navíc budeme uvažovat, že slunce nesvítí vždy kolmo, ale že části dne svítí na panel ze stran. Když slunce svítí ze strany je výkon nižší než když svítí přímo.

 

Počty:

Takže uvažujeme, že 1/3 dne svítí z východu, druhou třetinu svítí skoro kolmo, a třetí třetinu svítí ze západu. (Zde připomeňme, že jsme již pro účely výpočtů výkon panelu z jmenovitého výkonu 230Wp ponížili na reálných 200Wr.). Slunce přes den nesvítí stejně. Navíc pouze v poledne svítí přímo na panel. Celkem 1500 hodin rozdělíme tedy takto:

Slunce na východě 500 hodin = 30% energie
Slunce kolmo nebo skoro kolmo 500 h = 100% energie
Slunce na západě 500 hodin = 30 % energie

Celkem za jeden rok máme 500 hodin se 100 % energie a 1000 hodin se 30 % energie. Těch 1000 hodin se 30 % energie můžeme přepočítat na 300 hodin plné energie.

Dostáváme, že slunce v našich podmínkách bude na panel svítit celkem 800 hodin. Za jeden rok tedy celkem dostáváme 800 hodin plného slunečního svitu, kdy náš panel generuje výkon 200 Wr. Matematicky to znamená, že panel za 1 rok vyrobí 160 kWh energie.

 

Návratnost:

Pokud je cena 5 Kč za kWh je pro nás přijatelná, pak v současné době při ceně 200Wr panelu 4000 Kč s DPH je návratnost investice formou vyrobené energie kolem 5 let. Solární panel vyrobí 160 kWh energie kterou oceníme běžnou cenou 5 Kč/kWh. To je celkem 800 Kč výnosu.

 

Zkratky:

kWh = kilo watt hodina (jednotka spotřeby elektrické energie)
Wp = watt peak (špičkový výkon solárního panelu za ideálních podmínek)
Wr = watt real (reálný výkon solárního panelu za běžných podmínek)