Čištění zámkové dlažby

Čištění zámkové dlažby

Zámková dlažba, která je často používána pro řešení příjezdových cest, chodníků a ploch parkovišť také vyžaduje čištění a údržbu.

Zámková dlažba je betonový produkt, je vyrobena z vibrolisovaného betonu a tvarována do požadovaného tvaru. Je to vlastně dvouvrstvý betonový produkt, který je vysokopevnostní a tvar prvku, tedy zámky zajišťují, aby plocha ze zámkové dlažby byla soudržná. Navíc se jedná o produkt odolný mrazu, obrusu a nabízí možnost kdykoliv plochu rozebrat a znovu poskládat.

Časem se více, nebo méně i zámková dlažba znečistí, zanese a ve spárách se usadí nánosy, ze kterých pak vyrůstá mech, někdy i tráva a plevel. Proto je potřeba zámkovou dlažbu pravidelně udržovat a starat se o její funkčnost a vzhled. Frekvence údržby je samozřejmě závislá také na četnosti používání plochy ze zámkové dlažby.

K čištění zámkové dlažby jsou využívány osvědčené tradiční způsoby, ale také moderní technologie a postupy s použitím strojů a přípravků na čištění, ochranu a obnovu vzhledu.

Teď asi někteří čtenáři namítají, co na tom je? Vyškrábnu spáry a povrch vezmu “vapkou” a je to. Ale to není všechno, je třeba se o zámkovou dlažbu řádně postarat. Ochránit ji před povětrnostními vlivy, obnovit, oživit vzhled.

Ohledně mytí zámkové dlažby tady hraje roli úroveň znečištění zámkové dlažby a druh nečistoty. Jako důležitý, ovlivňující faktor můžeme označit lokalitu, kde se povrch zámkové dlažby nachází. Zda je na ní nanášena nečistota jen chozením, nebo i vozidly. Jestli se jedná o velmi prašné místo a třeba blízko lesa či hospodářského pole. Je toho více, ale toto jsou takové základní postřehy z praxe.

Za značnou nečistotu, která se nedá už jen tak odstranit tlakovou vodou je považována mastnota, ropné produkty, oleje atd.

Na to pomůže všemocná pára, která dokáže zámkovou dlažbu bezvadně vyčistit. Je zde možnost odstranit i mastnoty z povrchu a další řadu odolných nečistot.

Jen okrajově se zmíníme, že se takto čistí i jiné druhy venkovních dlažeb, včetně kamenných a také se dnes takto čistí i fasády. Horká pára likviduje nejen nečistoty, ale i zárodky náletů a semen, ze kterých jinak opětovně roste ve spárách zámkové dlažby plevel a další rostliny, mechy atd. Zajímavostí je třeba i fakt, že tento typ čištění velmi dobře odstraňuje žvýkačky, které jsou k vidění hodně před vchody do čerpacích stanic pohonných hmot.

Pro kvalitní čištění, obnovu a ochranu zámkové dlažby využijte profesionální firmu, která má zkušenosti a ví jak vše provést, aby to fungovalo a zákazník byl spokojený.