Výměna okenní kličky

Výměna okenní kličky

Chcete okna zabezpečit před vloupáním? Pak si pořiďte zamykací kličky. Jejich montáž zvládnete sami.

Výměna kličky probíhá především v případě její špatné funkčnosti. Nejčastějším případem bývá manipulace s kováním při uvolněných šroubcích, díky čemuž je způsobeno omílání čtyřhranu. Další častá situace je výměna z důvodu lepšího zabezpečení okna. Klasickou kličku vyměníme pouze za kličku s uzamčením či kličku s bezpečnostním knoflíkem.

Často se výměna kliky zdá jako banální úkon, ale vždy je lepší vše dělat podle pravidel a předpisů, aby nebylo zapotřebí měnit kliku po druhé. Kličku si můžete vyměnit podle svého vkusu za mosaznou, titanovou, plastovou bílou či bronzovou.

K výměně potřebujeme pouze křížový šroubovák. Nejprve si okenní kliku připravíme do vodorovné polohy „otevřeno“, abychom měli snadný přístup k hornímu i spodnímu šroubu, které jsou skryté pod oválnou krytkou. Jednoduše ji odděláme jemným odkloněním a pootočením o 90 stupňů.
Po odkrytí uvidíme dva šrouby, pomocí kterých jsou klika a mechanismus kování k oknu přichyceny. Poté už jednoduše oba šrouby uvolníme a vyjmeme kliku i s trnem, díky kterému je klika s mechanismem propojená.

Připravíme si novou kliku do vodorovné polohy a vsuneme ji trnem do středu mechanismu kování. POZOR! Velice nutné je dbát na to, aby nová klika byla ve stejné poloze, jako byla ta původní při demontáži. Je to především z toho důvodu, aby kování fungovalo při daných polohách stejně, jak opravdu má. Připravenou kliku opět přichytíme oběma šrouby umístěnými pod oválnou krytkou.

„Při montáži nové kliky použijte raději původní šrouby. S novou klikou mohou být dodány šrouby i delší a bylo by nutné je zkrátit,“ doporučuje Ing. Miroslav Culka.

V samém závěru montáže pouze pootočíme krytkou zpět o 90 stupňů, abychom šrouby zakryli. Vždy vyzkoušejte, zda klika funguje správně ve všech polohách. Například, zda se vám ve správné poloze otevírá, zavírá či zda se vám správně otevírá ventilace.