Nulové domy v Česku

Nulové domy v Česku

Spousta lidí pořád ještě netuší, co si pod pojmem nulový dům přesně představit.

Už jsme si zvykli na termín "pasivní dům", který označuje takovou stavbu, ve které roční spotřeba energie na vytápění nepřekročí 15 kWh na metr čtvereční obytné plochy. Vysoké energetické úspory se dosahuje kombinací vhodné izolace, kvalitních oken a vzduchotechniky, která zajišťuje výměnu vydýchaného vzduchu za čerstvý, aniž by se změnila teplota v prostorách domu. Zjednodušeně řečeno to znamená, že se uvnitř stavby drží víceméně stejná teplota po celý rok, přitápět musíte jen v chladných zimních měsících. V létě je dovoleno otevřít okna a větrat klasicky, pokud je vám to příjemné.

Nulové domy počítají s téměř nulovou spotřebou energie, ideálně do 5 kWh na metr čtvereční obytné plochy. Dům, který by byl naprosto energeticky soběstačný, je ale zatím jen teorií. Ve skutečnosti je za nulový dům považována stavba v pasivním standardu, která má zároveň nainstalované obnovitelné zdroje energie (solární kolektory, fotovoltaické panely) a s jejich pomocí dokáže vyrobit stejné množství energie, které spotřebuje v zimě.

Problém je v tom, že solární panely nám vyrobí elektřinu v létě a nemůžeme si ji "uskladnit" na zimu. Dům se neobejde bez připojení na síť, kam odejde letní energetický přebytek a odkud si odebereme chybějící energii v zimním období. Nulový dům tedy funguje jako stoprocentně nulový jenom na papíře. V budoucnosti by tento nedostatek měly vyřešit různé akumulátory, ty ale v tuto chvíli ještě nejsou vypilované.

 

Český "nulový" dům:

Evropská unie sice ve své směrnici káže stavět výhradně "domy s téměř nulovou energetickou spotřebou", technické parametry takových staveb si ale každá členská země může definovat po svém. České ministerstvo průmyslu je stanovilo tak, že spotřeba energie v "téměř nulovém domě" bude nejvýše 45 kWh na metr čtvereční za rok. Alespoň tak to propočítala iniciativa Šance pro budovy - vyhláška ministerstva toto číslo výslovně nezmiňuje.

Dá se tedy předpokládat, že "nulové domy" v České republice budou mít až trojnásobnou spotřebu energie než domy pasivní, a všechny pojmy, které jsme si výše tak hezky vysvětlili, se smotají dohromady. Pasivní dům doplněný o solární kolektory u nás zkrátka podle všeho povinností ještě dlouho nebude. Jen se přitlačí na to, aby se stavělo s větším respektem k ekologii. Pro srovnání, současné "obyčejné" novostavby potřebují ročně na vytápění přibližně 80 - 140 kWh/m².