Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace

Takzvaná kotlíková dotace, tedy výzvy k finanční podpoře z Operačního programu Životního prostředí na výměnu zastaralého zdroje tepla.

Do roku 2020 je připraveno celkem 9 miliard korun z fondů EU na výměnu až 100 000 starých kotlů. Podle podmínek Ministerstva životního prostředí ČR by mělo jít buď o nový kotel na tuhá paliva, plynový kondenzační kotel, či tepelné čerpadlo. Přispívat ale kraje budou i na tzv. mikro-energetická opatření. K výměnám kotlů bude možné instalovat solárně-termické soustavy pro přitápění nebo přípravu teplé vody.

Výše dotace je odstupňovaná podle typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, na kotel jen na biomasu je dotace nejvyšší) a podle umístění v rámci znečištěných oblastí. Oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají pětiprocentní výhodu.

Dotace:

-  zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
- nová otopná soustava
- rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
- finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)
služby energetického specialisty
- projektová dokumentace Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 150 000 Kč

- Kotel výhradně na uhlí 70 %
- Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel 75 %
- Kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla 80 %
dalších 5 % pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (seznam měst a obcí se znečištěným ovzduším)